Αυτή την Τετάρτη δε χωράει στραβοπάτημα. 
Η ομάδα θα πάρει τους 3 βαθμούς και εμείς θα είμαστε εκεί να το σιγουρέψουμε! 
Το γήπεδο θα φλέγεται και θα σείεται για 90 λεπτά! 
ΌΛΟΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ!!! 

ira-history


Κύλιση στην Αρχή