Ο σύνδεσμος παρέλαβε και διαθέτει τις καλοκαιρινές βερμούδες απο τα γραφεία του, Μητροπολίτου Γενναδιού με Ιουστινιανού γωνία(Αριστοτέλους).

ira-history


Κύλιση στην Αρχή