Σε ένα Ιβανώφειο γεμάτο, δεν μπορεί να περάσει κανείς!

Οπότε γεμίζουμε το Ναό, βγάζουμε τα λαρύγγια μας και παίρνουμε το πρώτο ματς.

''ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ''ira-history


Κύλιση στην Αρχή