Έτοιμα είναι τα ημερολόγια του συνδέσμου για το έτος 2017. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να περάσει από τα γραφεία του συνδέσμου μας στην πλατεία Αριστοτέλους και από τα παραρτήματά μας, καθημερινά. Η τιμή του ημερολογίου είναι στα 5 ευρώ.

ira-history


Κύλιση στην Αρχή