Απαγορεύουμε ως Αυτόνομη Θύρα 10 στον κ.Βασίλη Βουλγαράκη να μιλάει στα Μ.Μ.Ε ως εκπρόσωπος των οργανωμένων οπαδών.

Υ.γ Εσείς ως τι γνωρίζετε τον παρακάτω κύριο; Ως οπαδό; Ως ραδιοφωνικό παραγωγό; Ως στέλεχος της διοίκησης Σπανουδάκη; Ως στέλεχος διοίκησης άλλης ομάδας;

ira-history


Κύλιση στην Αρχή